СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В ТЕХНОЛОГИКА ЕАД

 Ние сме ТехноЛогика. Създаваме собствени софтуерни продукти и иновативни решения, като
непрекъснато следим зараждащите се технологии и възможности и инвестираме в идеите на нашите
служители.
Заедно разработваме информационни системи, които спасяват човешки живот, спестяват милиони
часове годишно чрез административни е-услуги на гражданите и бизнеса и подпомагат българските
фирми да бъдат по-успешни.
Развиваме екип, който не само постига повече и по-значими професионални резултати, а и иска да
споделя знания, вярва в общи ценности и инвестира време и усилия в подобряване на средата, в
която живеем.

Повече информация за програмата и как се кандидатства можете да намерите ТУК