Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Частно училище "Св. Георги" търси учител по математика

Частно училище "Св. Георги" търси асистенти и/или учители по математика с английски език. Те могат да бъдат на хонорар, на непълен или на цял работен ден. Идеалният случай би бил, ако лицето има и педагогическа специалност. 

Важно условие за нас е този, който желае да се присъедини към екипа, да обича работата с деца. Основните задължения, в зависимост от опита, ще бъдат да помага при или да планира, да организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, да диагностицира прогреса на учениците, както и да носи отговорност за опазването на техните здраве и живот по време на учебни занятия и други дейности, организирани от училището

Учениците, които ще се обучават, са от прогимназиален и гимназиален етап. 

Има възможност за назначаване и на кандидат, който не владее английски език, в случаите когато той/тя подготвя нашите ученици за българските външни оценявания. Най-често това биха били деца от 5-7 клас. 

Към момента учителите ни по математика имат различен брой часове, като максималния е 28. 

В зависимост от свободното време на кандидата, който дойде да работи при нас, бихме могли да му предоставим график с повече или по-малко часове.  

Обичайният работен ден започва в 08.00 ч. сутринта и за учениците той приключва в 15.40ч. След това започват допълнителните дейности и/или консултациите. 

Колегите, които не са на хонорар, ще бъдат назначени на трудов договор и ще бъдат осигурявани върху целия си доход, заработен при нас. Освен това ще имат и социален пакет към договора, както и атрактивни бонуси и стимули. Тези, които са на хонорар, ще бъдат на граждански договор. 

С голямо удоволствие бихме се срещнали с всеки кандидат, за да обсъдим условията на заплащане, като пряко отношение тук ще има и владеенето на английски език. Бихме се радвали да се срещнем и с лица с по-голям преподавателски опит.  

Кандидайтствайте като изпратите актуално CV на имейл: human.resources@stgeorgeschool.eu 

При въпроси, моля, подвънете на Г-жа Андриана Чомаковска на телефон +359887758927.

Таг