Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Кариерно събитие за IT & Software - Online Career MeetUp

Предстои събитието Online Career MeetUp, организирано от студентската общност Talent Club & To The Top Agency.

Миналата година To The Top Agency стартира дейността си по проект, наречен Talent Club - студентска мрежа, която има за цел да създаде "мост" между студенти и работодатели в България - да провокира условия за пряк контакт и да стимулира връзката между тях.

Следващото събитие предстои от 17 до 24 февруари 2022 г., като ще се състои изцяло в онлайн среда.

Online Career MeetUp е онлайн събитие, по време на което работодатели представят себе си пред аудитория от студенти и отговарят на въпросите им за стаж, условия и възможности за кариерно развитие в съответната компания. 

Всяка една от компаниите представя себе си в рамките на 20 мин. Тематиката, която засягат представителите, освен кариерните възможности в съответната компания, засяга и ключови въпроси за младите специалисти без опит в сферата - полезни съвети при кандидатстване за работа, какви качества биха ги отличили, какви предимства и недостатъци крие сферата, към която са се насочили, и т.н.
След лекциите има предвидено време за "бързи срещи" - всяка компания се отделя в собствена онлайн стая, в която участниците могат да влизат един по един, да задават въпроси, да разменят контакти с HR специалистите.
В архива на Talent Club вече има 6 реализирани издания досега. 

Предстоящото издание от 17 до 24 февруари 2022 г. ще бъде за студенти, изучаващи или интересуващи се  IT & Software. В тази връзка Ви пишем с молба да разпространите информацията за провеждането му сред студентите от вашия университет или ако просто да споделите на студентите, на които преподавате.

Това е чудесна възможност за тях да чуят от първо лице полезни практики от специалисти в сферата, към която са се насочили. А защо не и подходяща стажантска или работна позиция, която би могла да бъде трамплин за бъдещи успехи. 

Линк за регистрация: https://talentclub.bg/online-career-meetup/