Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стажант програмист в MM Solutions

Стажанските програми стартират през тренировъчния лагер на Компанията - MMS Star Camp. За предстоящия online C Camp - търсим кандидати, желаещи
да се развиват в областта на Embedded програмирането.

Повече информация и начина на кандидастване можете да намерите тук