Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Кариера в сферата на ИТ в Европейския парламент

Днес Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) публикува два конкурса за кандидати на ниво асистент и администратор, които да запълнят роли в множество IT сфери като ИКТ инфраструктури, изчислителни облаци, мрежи и мидълуер; цифрова работна среда, автоматизация на офисната работа и мобилни компютърни технологии; управление на информационни технологии и данни, управление на програми, портфейли и проекти, офис за управление на проекти (PMO), бизнес архитектура и организационна архитектура; проектиране, разработка/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ и др.

Подробна информация за двата конкурса можете да намерите на:

В Брюксел ще бъдат организирани две информационни сесии онлайн на английски език във връзка с тези конкурси. В тях ще се включат опитни IT професионалисти от Европарламента, които ще разкажат за личния си опит в институцията и ще дадат разяснения по процедурата за кандидатстване.

Информационните сесии ще се проведат в платформата webex на следните дати:

  • 17 февруари, от 19.00 до 20.30 ч. българско време: информационна среща за конкурса за администратори (AD 7/AD 8) EPSO/AD/398/22

Линк за включване в срещата: https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=mf978043b519c676efd91ef3db8a9c72a

  • 22 февруари, от 19.00 до 20.30 ч. българско време: информационна среща за конкурса за асистенти (AST 4) EPSO/AST/151/22

Линк за включване в срещата: https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=ma91a8a84f15c1eaf3be6b612407228e8

 

Таг