Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Austrian Embassy Sofia: University of Klagenfurt Technology Scholarships

Посолството но Австрия в Бългапия, предлага стипендии за зимния семестър на 2022 г., които университетът в Клагенфурт, Австрия предлага за студенти, завършили бакалавърска степен в IT специалности, които имат желание да продължат следването си с магистърска степен в някоя от специалностите.

Обучението е на английски език, кандидатите следва да имат ниво B2, Common European Framework of Reference for Languages – CEFR

Информация за условията и необходимите документи може да се намери с приложените линкове.

Краен срок за кандидатстване: 13 март 2022 г.

Newstext на немски deutscher и английски englischerHier Flyer in Еnglish.

На 1 март 2022 г. в рамките на онлайн събитие може да се получи информация за програмите и кандидатстването.

(https://classroom.aau.at/b/tos-2ze-84h-ghk)