Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Международно забавно състезание за програмиране Proggy-Buggy

На 25 май от 18:00 ч. онлайн ще се проведе Proggy-Buggy Towel Contest. Майското издание на състезанието се нарича Towel Contest, защото е вдъхновено от известния роман „Пътеводител на галактическия стопаджия“.

Състезанието ще се проведе на английски език и предвижда само индивидуални регистрации. Участниците е нужно да решат 13 алгоритмични задачи за 42 минути.

Линк за ресигстрация: https://www.dataart.team/towel-contest до 21 май. Регистрираните участници ще получат подробна информация и инструкции.