Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

FIBANK HIGH TECH PRO

Корпоративна програма за обучение, професионално ориентиране и развитие на млади таланти в сферата на информационните технологии и киберсигурността FIBANK HIGH TECH PRO предлага следните позиции:

Таг