Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Експерт, енергийни анализи- ЕВН България

В ЕВН България търсим аналитичен и любознателен човек, който има интерес към енергетиката и нейното развитие, който да се присъедини на позиция Експерт, енергийни анализи.
На тази длъжност новият колега ще допринася за това компанията да има качествен принос във въвеждането и поддържането на нови и устойчиви решения за производство на ел. енергия в унисон със съвременните изискания и очаквания към сектора.

Основни задачи и дейности:

  • Анализирате пазара, създавате и подобрявате съществуващи модели за прогнозиране на производство на електрическа енергия.
  • Оценявате, анализирате и симулирате ефектите от европейското и национално законодателство върху производството на ел. енергия.
  • Участвате в разработването на стратегии за развитието на бизнеса на компанията и подпомагате взимането на бизнес решения.
  • Оценявате и управлявате рисковете, свързани с цените на електрическата енергия и нашите партньори на пазара на едро.

Повече информация за позоцията и начин на кандидатстване ТУК

Таг