Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Институт GATE представя магистърската програма „Технологии за големи данни“ на 31 август във ФМИ

Магистърската програма „Технологии за големи данни“, съвместна инициатива на Институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“ и Факултета по математика и информатика, ще бъде представена на 31 август от 18 часа в зала 325 на ФМИ.

Едночасовото събитие включва общо представяне на програмата, акценти върху основните курсове в нея, информация за стипендии, възможности за кариерно развитие и дискусия.

Участниците в събитието ще се срещнат с български и чуждестранни преподаватели, които ще представят водените от тях курсове, някои от практическите казуси, по които ще се работи, както и знанията и уменията, които ще получат бъдещите магистри. Представители на потенциални работодатели ще разкрият възможностите за професионална реализация и  перспективите за кариерно развитие пред завършилите програмата. Сред тях са водещи български компании като Оntotext и Rila Solutions – стратегически партньори на GATE, които ще подпомагат програмата и с предоставяне на стажове и стипендии. На събитието също ще бъде представена информация за целеви стипендии за обучение в магистърската програма, както и условията за кандидатстване за тях.  

Новата магистърска програма „Технологии за големи данни“ е насочена към подготовката на специалисти в областта на големите данни и изкуствения интелект, които могат да се реализират в професии на бъдещето, където технологиите подпомагат създаването на иновативни услуги и продукти в направления като здравеопазване, транспорт, икономика, финанси.

В рамките на три семестъра бъдещите магистри ще се обучават в иновативни лаборатории и ще работят по практически казуси и проекти. Така те ще придобият професионална компетентност и умения за управление на данни, тяхната обработка и разработване на различни системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект.

Завършилите магистри ще могат да заемат различни позиции в организации, разработващи проекти, базирани на данни и изкуствен интелект, както и в компании и в публичната администрация. Заедно с това те ще бъдат подготвени както за изследователска, така и за преподавателска дейност.  Ще могат успешно да се реализират и като мениджъри по обработка на данни в целия социално-икономически спектър. Необходимостта от такива експерти несъмнено ще расте и то с високи темпове с оглед на тенденциите на дигиталната икономика и трансформацията на пазара на труда.

Предвид постоянно разширяващата се палитра на икономически и социални приложения на големите данни, съвсем скоро вече няма да има професия или специалност, която да не се нуждае от подобна експертиза и неслучайно недостигът на специалисти в областта на данните бележи двуцифрен ръст всяка година“, акцентира директорът на институт GATE и ръководител на магистърската програма  “Технологии за големи данни“ проф. Силвия Илиева.

Таг