Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

FMI Club: Freedom Fridays: Как да повишим мотивацията и креативността в организацията?

На събитието с Божидар Петров ще си поговорим за това какво са Freedom Fridays, иженерната култура, Soft skills vs Hard skills, мотивацията, както и много други.

Повече информация тук.