Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Лекция на тема „The Art Of Being A Rockstar Software Engineer" 

На 12 април 2024 г. от 18:00 часа в 325 на ФМИ, Дан Патрашку, Технически директор на международната софтуерна компания Amdaris, an Insight company, ще изнесе лекция на тема „The Art Of Being A Rockstar Software Engineer" или „Изкуството да бъдеш звезден софтуерен инженер“. 

Той ще разкаже:

  • защо използването на различни езици и технологии не е единственото, което превръща програмиста в истински добър професионалист; 
  • кои са петте умения, които звездният инженер притежава; 
  • защо целият процес по програмиране е изкуство, не просто работа.

Повече за лектора: Дан има дългогодишен опит в програмирането, като над 8 години ръководи проекти за разработване на решения с различни размери и архитектури: от стандартни монолитни до комлексни, базирани на микроуслуги. Освен това посвещава огромна част от времето си в споделяне на знания и опит: провеждал е над 200 обучения за програмисти и развива изключително популярния YouTube канал CodeWrinkles.

Важно! Презентацията ще се проведе на английски език.