Контакти

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР
София , бул."Джеймз Баучер" 5
Деканат, ет.2, кабинет 203
тел: 02 8161 589
       02 8628 177
 
Стефка Близнева
е-майл: career@fmi.uni-sofia.bg
е-майл: blizneva@fmi.uni-sofia.bg