Контакти

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

София , бул."Джеймз Баучер" 5

Деканат, ет.2, кабинет 203

тел: 02 8161 589

       02 8628 177

 

Стефка Близнева

е-майл: career@fmi.uni-sofia.bg