Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Контакти

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

София , бул."Джеймс Баучер" 5

Деканат, ет.2, кабинет 203

тел: 02 8161 589

       02 8628 177

Стефка Близнева

е-майл: career@fmi.uni-sofia.bg