Отворени семинари на Мусала Софт: Шаблони за дизайн – въведение

Дата: 01.03.2010, 18:00 ч., бул. Драган Цанков 36, Интерпред, зала Варна
Целта на семинара е да бъде направено кратко въведение в шаблони за дизайн. Ще бъде изложен елементарен пример на програма, която в последствие ще бъде разширена, следвайки основни практики за качествен дизайн. Също така ще бъдат обсъдени различни методи за разрешаването на възникнали проблеми по време на промяната на дизайна. Нагледно ще бъдат изложени плюсовете и минусите на различните решения. Ще бъде създадена изцяло нова функционалност, която да покаже ползата от принципа за слаба свързаност (loose coupling). Накрая ще бъде разгледан конкретен шаблон, а именно Observer и как може да се разреши основния пример с негова помощ.