Курс за стартиращи предприемачи

Младежка асоциация за стопанска инициатива организира първия по рода си
практически курс за стартиращи предприемачи.
Обучението е насочено към млади и амбициозни хора, които имат желание да
започнат свой собствен бизнес.
По време на курса ще имате възможност да подобрите своите знания в
областта на маркетинга, мениджмънт, търговското право, счетоводството и
човешките ресурси. Съчетанието с практически упражнения по време на
семинарите е гаранция за доброто усвояване на изучаваната материя.
Сред лекторите на курса ще откриете имената на изтъкнати специалисти като
доц. Цв. Давидков (СУ), проф. Боян Дуранкев (УНСС), доц. Деян Дойков (MTM
College) и много други.
Обучението ще се проведе на 20, 21, 27 и 28 март.
Местата са ограничени!
За информация и записвания: 02/ 962 47 83 и office@yapee.org