ISTA 2012 Conference Invitation for Students

Покана за всички студенти за втората Национална конференция по автомaтизираното тестване на софтуерни продукти и системи - ISTA 2012. За повече информация вижте тук: /sites/default/files/files/ISTA%202012%20Invitation.jpg