ИИКТ-БАН обявява стажантски практики по математика

ИИКТ-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев" блок 25А обявява стажантски практики по математика с различни теми. За повече информация вижте тук: