Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Институтът за енергиен мениджмънт обявява за трета поредна година конкурс за студентско есе

Конкурсът е за студенти от всички специалности в България или чужбина. Предложените текстовете трябва да са с обем от 500 до 2000 думи. Най-добрите есета ще бъдат отличени с парични награди в размер до 1000 лв. и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Института.
Критериите за оценка са - както обикновено - оригиналност, аргументираност и яснота на посланието. Очакваме есета до 30. юни 2013 г. с посочено име, специалност и висше учебно заведение на emi(at)emi-bg(точка)com. Победителят ще бъде обявен в двумесечен срок.
Темата за тазгодишното студентско есе е: „Замразяване или освобождаване на електроенергийните цени?“

Таг